Novice
Povpraševanje

storitve

Administrativne storitve
Vodenje glavne knjige
Finančno knjigovodstvo
Knjigovodstvo plač
Davčno knjigovodstvo
Davčni obračuni
Računovodski izkazi
Druga poročila
Davčno svetovanje
Računovodski nadzor


Cene storitev

Cene naših storitev so konkurenčne. Sodelovanje uredimo s pogodbo o vodenju knjig. Ceno določimo po veljavnem ceniku družbe. Cena se spremeni v skladu s pogodbo ob bistvenem povečanju ali zmanjšanju obsega storitev. Novo ceno dogovorimo z aneksom k pogodbi in velja od datuma podpisa aneksa.

Domov
Email


Vse pravice pridržane © 2006 Računovodske storitve in svetovanje AlfaMirgal d.o.o.; izdelava spletnih strani: novisplet.com
      facebook